Snowball Earth

I dagens miljödebatt förekommer varningar om att vi närmar oss gränsen när avsmältningen av inlandsisar/glaciärer inte går att hejda då den hamnat i en loop med positiv återkoppling. Ju mindre is desto mer av solens ljus kan jorden absorbera och därmed ytterligare snabba på avsmältningen. En motverkande kraft är att när alltmer av bar berggrund […]

Brunkebergsåsen

Brunkebergsåsen kom upp under ett samtal med en god vän och han berättade att den sträckte sig ända ner till Dalen öster om Gamla Enskede i södra Stockholm, där han tidigare varit bosatt. Det överraskade mig så jag ville veta hur det hängde ihop. Det visade sig vara både rätt och fel. Den ås som […]

Ett decennium

Drygt 10 år av mitt liv tog det att slutföra den kurs i geologi jag påbörjade i inledningen av 2010-talet. Ett omtumlande decennium där jag under en period tappade bort mig själv. Först när jag slutgiltigt(?) dragit mig tillbaka från arbetslivet börjar saker falla på plats. Så nu under våren har jag studerat den andra […]