Jag studerar igen, del 1 och 2

Pluggar för närvarande en skrivkurs på Umeå universitet. 100% distans. Den är uppdelad i fyra moment och i varje moment är arbetsgången följande.

  1. Läsa angiven kurslitteratur
  2. Utifrån givna förutsättningar skriva en text på en sida
  3. Läsa några kursares texter som haft samma förutsättningar
  4. Under ett zoom-möte ge respons till var och en.
  5. Uppdatera sin text med de kommentarer man fått
  6. Skriva en reflektion över skrivuppgiften med referenser till kurslitteraturen

Moment 1: Bakland

Bakland är den del av berättelsen som inte syns. Man kan likna det vid ett isberg, där den del som finns ovan vattnet är texten medan baklandet är den del av isen som är under vattenytan. Uppgiften var att utifrån vissa givna förutsättningar, först beskriva ett fullständigt bakland och sedan beskriva en till en del given händelse som sker “ovanför” detta bakland.

Förutsättningarna var:
Ett årtal i förfluten tid väljs. Personerna A, B och C befolkar ursprungssituationen. De relateras till husen 1,2,3. A och B beskrivs, C framträder genom sitt sätt att skvallra om A och B. Tid förflyter, A har lämnat scenen och ersatts av D som beskrivs. Plötsligt dyker A upp igen och lämnar sedan scenen på nytt. Detta är den situation som din text/episod/novell ska behandla.

Min slutliga text.

Moment 2: Karaktärer och läsarkontrakt

Det andra momentet går ut på hur man skapar ett intresse för resten av en bok redan på första sidan, helst i första meningen. Men även etablerar ett så kallat läsarkontrakt eller exposition. Det betyder att läsaren i någon mening ska förstå vad boken kommer att handla om, genre och så vidare.

I samma moment ska även de karaktärer som finns med beskrivas och det kan göras på olika sätt. Till exempel indirekt eller direkt och det är rätt underförstått vad som avses med det.

Uppgiften var att utgå från följande situation:
Två syskon sitter på en bänk på en skolgård. Fundera över vilka de är? Varför sitter de där? Vad har hänt före det att de slagit sig ner på bänken? Och vad pekar din inledning ut för riktning för berättelsen?

Min slutliga text.

To be continued …

2 thoughts on “Jag studerar igen, del 1 och 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *