Cadenza

Baksidan

Hon är kvinnan av börd och han mannen av folket. I alla fall är det så Johannes uppfattar det och länge kände han ett obehag av Klaras kollegiala närvaro. Det tycktes som om hon inte ville honom väl och han hade svårt att hantera hennes granskande blick. En existentiell händelse får bilden av henne att förändras och fram träder inte bara en god vän utan också en mycket kunnig ciceron till den klassiska musiken. Och aldrig någonsin tidigare hade han känt sig så sedd.

***

”Cadenza ad Libitum” markerar ett avsnitt ur ett musikstycke där solisten ges fria tyglar att excellera sitt gebit, improvisera och släppa noterna om de ens finns.

Musiken i boken