Svenska språket

Jag har precis avslutat en kurs i “Professionellt skrivande” på Stockholms universitet. Den lär framförallt ut kunskaper om själva skrivprocessen och handlar i huvudsak om texter som skrivs av myndigheter, företag, media. Inte skönlitterärt som jag främst är intresserad av men var en av förkunskaperna till en annan kurs med berättande som inriktning som jag nu sökt.

En tidigare bekant, vars texter jag fick anledning att läsa, lärde mig indirekt att skriva mer precist, varierat och välformulerat men det var mer genom efterapning. Den här kursen introducerar bland annat något som kallas SAMS-modellen (SituationAvsändareMottagareSyfte) som används för att göra en så kallad situationsanalys (se bilden längst upp på denna sida).

Under kursens gång fick vi också läsa en rapport av Ulf Teleman, professor i nordiska språk. Han delar i den upp texter i A-, och B-texter. A-texter är de som utgår från det egna perspektivet och ligger ofta nära talspråket. B-texter däremot, är mer allmänna och framförallt bearbetade texter där struktur, analys av både innehåll och tänkta läsare ingår. Jag insåg då att jag, innan jag lärde känna min bekant, skrev i huvudsak A-texter. Mer infantila. Men genom att läsa min hans texter fick jag insyn i ett annat sätt att skriva. Tillsammans med de teoretiska kunskaperna universitetet har jag fått en betydligt bättre förståelse om processen att skriva en tydlig och begriplig text. Ett stort tack till båda dessa källor.

Den sista uppgiften i kursen var att bemöta denna artikel av docent Anders Rindström:

Fig 2 Rindströms debattinlägg.

I uppgiften ingick att göra en situationsanalys, skriva texten och lämna in båda. Studenterna delas därefter in i grupper där alla läser alla andras texter. Några dagar senare, på ett zoom-möte har man ett regelrätt granskningsmöte där alla kommentarer på alla texter gås igenom. Därefter ska varje student sammanfatta kommentarerna på sin text och göra en version 2 av den. För en gammal Ericsson-räv lite business as usual. Det nya var förstås att skriva på svenska och något icke-tekniskt och självklart med de nya kunskaperna om hur man skriver.

Nedan min uppgift med 1) Situationsanalys, 2) Första versionen av texten, 3) Sammanfattning av kommentarer, 4) Andra versionen av texten.

Uppgift-4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *