B-moll sonaten

Pluggar på den andra kursen i skrivande på Umeå universitet och den handlar om att skriva i olika genrer. En av dem är att skriva poesi. I kurslitteraturen ingår bland andra “Lyrikanalys, en introduktion” av den tyvärr redan bortgångne Lars Elleström. Jag har tidigare försökt mig på att skriva dikter med varierande resultat. De har […]

Kontrabas

Ibland basfiol, ståbas eller bara bas. Kärt barn har många namn. Kungliga musikhögskolan hade en masterclass nyligen där en finsk viola-spelare hade kurs med musikstudenter och jag tipsade en ung bekant som vill lära sig violin. Jag tänkte att viola och violin är nästan samma sak. Överraskande nog säger hon att: – Jo, det är […]

En pendang

Jag har svårt för musiker som har ett för yvigt uttryck på scenen. Det är som om de själva inte tilltror kraften i musiken i sig utan måste förstärka den. På mig får det motsatt effekt och tar udden av den istället. Lang Lang är kanske det mest typiska exemplet på det. Med sitt visuella […]

Stulen tid

Är det så att en förväntan om något kan vara en större upplevelse än när ens önskan blir uppfylld? När jag lyssnar till vissa pianister som spelar för mig välbekanta verk, tror jag att det faktiskt är så. Ytterst har ju pianonoter en rent matematisk aspekt där noternas tidsvärden adderas för att fylla varje takt […]

Walz 2

En av mina-FB vänner delade en video med mig som innehöll ett antal ryska klassiker tolkade på gitarr. Dmitrij Sjostakovitjs välkända vals fanns med och då den påminner om folkmusik, Balkan eller något liknande, blev jag nyfiken på bakgrunden. Valsen ingår som den sjunde satsen (Walz 2) i Sjostakovitj’s Suite for Variety Orchestra 1 och […]