B-moll sonaten

Pluggar på den andra kursen i skrivande på Umeå universitet och den handlar om att skriva i olika genrer. En av dem är att skriva poesi. I kurslitteraturen ingår bland andra “Lyrikanalys, en introduktion” av den tyvärr redan bortgångne Lars Elleström. Jag har tidigare försökt mig på att skriva dikter med varierande resultat. De har […]

Jag studerar igen, del 4

Det fjärde och sista momentet på kursen handlade om miljöbeskrivningar. Uppgiften var att gestalta en miljö och samtidigt berätta så mycket som möjligt genom denna gestaltning! Genre väljer man själv. Det som krävs är att platsen/miljön är viktig för handlingen och tillför något ytterligare till den. Till exempel vad är det för sorts personer som […]

Jag studerar igen, del 3

Moment 3: Tema I det tredje momentet på kursen ska en text på ett visst tema skrivas. Under denna termin har man valt kärlek som tema. Hur kan man gestalta kärlek? Vilken funktion har kärleksscenen i en berättelse? Hur gör man för att gestalta sinnliga och kroppsliga erfarenheter i den skönlitterära texten? Uppgiften har en […]

Jag studerar igen, del 1 och 2

Pluggar för närvarande en skrivkurs på Umeå universitet. 100% distans. Den är uppdelad i fyra moment och i varje moment är arbetsgången följande. Moment 1: Bakland Bakland är den del av berättelsen som inte syns. Man kan likna det vid ett isberg, där den del som finns ovan vattnet är texten medan baklandet är den […]

Svenska språket

Jag har precis avslutat en kurs i “Professionellt skrivande” på Stockholms universitet. Den lär framförallt ut kunskaper om själva skrivprocessen och handlar i huvudsak om texter som skrivs av myndigheter, företag, media. Inte skönlitterärt som jag främst är intresserad av men var en av förkunskaperna till en annan kurs med berättande som inriktning som jag […]

Cadenza

Då är den första officiella versionen av romanen Cadenza klar och möjlig att anskaffa för den som känner sig manad. Det blir troligen billigast om man köper direkt från förlaget, Books on Demand (se länk nedan) men då det troligen är dagskurs på detta så jämför med andra typ Adlibris eller Bokus. Jag varken tror eller […]