Jag studerar igen, del 4

Det fjärde och sista momentet på kursen handlade om miljöbeskrivningar. Uppgiften var att gestalta en miljö och samtidigt berätta så mycket som möjligt genom denna gestaltning! Genre väljer man själv. Det som krävs är att platsen/miljön är viktig för handlingen och tillför något ytterligare till den. Till exempel vad är det för sorts personer som befolkar miljön eller vad kommer att hända sedan.

Jag utgick från ett kapitel ur fortsättningen på berättelsen om Klara och Johannes (Rubato som kommer att publiceras inom kort). Där är en person på husvisning och blir förförd vid den första anblicken och påminns om ett annat hus han levt samman med kvinna. Därför köper han huset. När han tillträder huset långt senare, ser han alla skavanker och det påminner inte längre om kvinnan.

Inspirationstexter i detta moment har varit bland annat Hjalmar Söderbergs autofiktiva Den allvarsamma leken, Agnes Lidbäcks, bitvis makabra, Finna sig och Karolina Ramqvists Det är natten.

Min slutliga text.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *