Berätta grafiskt

Avslutade den andra skrivarkursen på Umeå universitet när jag var i Kina. Det fjärde och sista momentet var att berätta grafiskt. I instruktionen sägs bland annat följande:
“Du kan antingen rita själv eller använda dig av collageteknik, fotomontage etc. Tänk särskilt på
förhållandet mellan text och bild – det ska finnas ett spänningsförhållande däremellan. Antingen
att de två harmonierar med varandra eller att de motsäger varandra på något sätt. Din serie kan
bestå av en enda bild, en så kallad ”enruting”, eller flera rutor i en följd (ibland kallat ”strip”).”
.

Mina grafiska förmågor begränsar sig till att ha någon form av en estetisk blick och att gilla att fota och det avgränsar vad jag skulle kunna åstadkomma. En idé var då att använda mig av någon av de två dikter jag skrev i poesi-stationen i denna kurs och bildsätta den med egna foton. Alternativt välja någon av de dikter jag skrivit genom åren. Valet föll till slut på en dikt som finns som avslutning i min andra roman, Rubato. I den har protagonisten Johannes, i likhet med den Ester Nilsson har i Lena Anderssons “Egenmäktigt förfarande”, en relation till en gift person, den mörkhyade Klara. Dikten sammanfattar Johannes syn på relationen. I uppgiften ändrade jag dock lite utifrån hur dikten ser ut i Rubato. Men det gjorde jag först när jag var nästan klar med bilderna. Det var som om de gav min dikt en dramatik jag inte sett innan. Så jag ändrade dels den visuella formen, dels interpunktionen. Så här ser originalet ut i Rubato:
Muren
Varje glipa i vår drömväv
som blottade verkligheten
blev till en vass, skarp sten
i mitt inre.

Sten fogades till sten
och bildade den mur
som till sist blev omöjlig att forcera.

Följaktligen kom den att för evigt åtskilja mig
från den ljuvligaste av trädgårdar.

Den trädgård som egentligen aldrig
var min.

Som framgår av mitt grafiska verk så ser den annorlunda ut och jag tycker själv att dikten blev klart bättre efter ändringen. Framförallt gjorde uppdelningen av meningarna den mycket mer dramatisk.

Så här blev resultatet som fick ett väl godkänt betyg av läraren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *