Årsta föds

Däckad av en förkylning roade jag mig med att göra en animerad gif som visar landhöjningen i Årsta från det att området var helt täckt av vatten (för c:a 7 000 år sedan) tills idag (1950). Bergknallen, Vättersberget, som Slätbaksvägen omringar var det första som reste sig ur havet i Årsta och var då bara en liten holme. Man kan alltså hävda att det var här Årsta föddes.

Jag noterade förresten att cirka 3 000 f.Kr hade vi en strandtomt här på Sköntorp :-).

Fig. 1 Animerad landhöjning i Årsta
Fig. 2 SGUs kartvisaren med strandförskjutningsmodell.

Bilden till vänster visar SGU:s webtjänst “Kartvisaren” där kartan “Strandförsjutningsmodell” är vald. Jag gjorde den animerade GIF-bilden helt enkelt genom att för varje århundrade från det att den första delen av Årsta stack upp ur havet tills i dag, ta en skärmdump. Det blev totalt sjuttio bilder. För att lägga till årtalet gjorde jag ett litet python-script som använde modulen “pillow”. Slutligen använde jag en webbtjänst för att göra en animerad GIF.

Klicka på bilden för att zooma in.

Jag tog också fram en jämförande modell genom att använda Google Earth enligt nedan (obs ingen detaljerade beskrivning, utan bara principen)
1. Placera ut en polygon över området (Årsta i det här fallet). Som standard lägger sig polygonen som en “filt” över topologin.

3. Ge polygonen egenskapen att ha ett absolut höjdvärde.

4. Genom att ändra det höjdvärdet kommer polygonen att höja- respektive sänka sig över området och simulerar en annan havsnivå.

När jag valde att låta polygonen sväva sextio meter över dagens havsnivå, är Vättersberget det enda som syns (inringad i rött i bilden till höger).

Klicka på bilden för att zooma in.

Fig 3. Google Earth med en “flytande” polygon.
Fig. 4 Flaggstången på Vättersberget

Flaggstången på Vättersberget markerar högsta punkten. Zoomar man in på GE fotot ovan kan man ana skuggan av stången.

Dagens landhöjning i Stockholmsområdet är cirka fem mm per år men den var betydligt högre tidigare. Vättersbergets topp ligger som sagt på sextio meter över havet. Räknar man baklänges och antar att landhöjningen varit konstant fem mm/år borde toppen rests ur havet redan för 12 000 år sedan (60m/(5mm/år) = 12 000 år). Men så enkelt kan man inte simulera en landhöjning. SGU kompletterar därför med andra metoder för sin modell över landhöjningen och kommer fram till att Vättersbergets topp reste sig ur havet för cirka 7 000 år sedan. Det betyder att landhöjningen historiskt varit större än i dag.

SGU skriver på sin webbplats bland annat detta:
“Strandförskjutningsmodellen visar ett generellt förlopp och är inte avsedd för detaljerade studier. Mer detaljerade studier kräver försiktighet och ingående förståelse för den osäkerhet som finns i de olika metoder som ligger till grund för modellen.
Kartvisaren tillhandahåller strandförskjutning i 100-årsintervall. Detta betyder att modellen inte har en så hög noggrannhet. De korta intervallen ger endast en möjlighet att se regionala förändringar, den fungerar alltså inte till noggrann åldersbestämning.
Modellen som ligger till grund för kartvisaren har framställts genom att sammanlänka så kallade strandförskjutningskurvor och digitala höjddata (50×50 m) i en matematisk strandförskjutningsmodell. I kartorna visas också en förenklad modell av förloppet för inlandsisens avsmältning.


Referenser:

  1. https://www.sgu.se/produkter-och-tjanster/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/strandforskjutningsmodell/
  2. https://github.com/ermteri/add-caption2img
  3. https://ezgif.com/maker
  4. https://earth.google.com/
  5. https://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimat-och-vaderstatistik/vattennivan-i-saltsjon/table/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *